Qui som

 

logo_fundacio-1024x362

PRESENTACIÓ

Dates de la Fundació:

La “Fundació Catalana Privada de Llars Residencials ” fou constituïda el 3 de maig de 1994.
Departament de Benestar Social: inscrita el 31 d’octubre de 1995.
Entitat Privada d’iniciativa social. Naturalesa Jurídica: Institució Privada sense ànim de lucre.
Departament de Justícia: Ressolució de 4 de juliol 1994, ordena la inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 802.
Atès que la finalitat de la Fundació és d’interès general: classifica la “Fundació Catalana Privada de Llars Residencials” com a : fundació benèfica de tipus assistencial i docent.
La Fundació gaudeix dels beneficis fiscals establerts als articles 6, 7 i 15 de la llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
Règim jurídic: llibre 3er del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Llei estatal 50 / 2002 de Fundacions.

Serveis de la Fundació:

La finalitat estatutària de la fundació és la creació de centrres d’acolliment i residència per a persones amb discapacitat intel·lectual, d’una banda, i l’ensenyament especial a les esmentades persones -àmbit cultural- de l’altra.

Tema cultural, Concurs de Pintura: la nostra fundació fa 20 anys que està promovent l’art pictòric entre els joves i adults amb discapacitat intel·lectual. Aquest any 2013 fem el XV Concurs de Pintura i Dibuix, amb una participació de més de 600 persones i uns 43 centres ocupacionals, centres de treball i altres entitats adients principalment de Catalunya, però també d’altres autonomies de l’Estat.
Hem comentçat un nou projecte per la ciutat de Barcelona “TAMBÉ ELLS”, Escola pictòrica itinerant als barris de Barcelona, amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Facultat de Belles Arts, conveni de col·laboració que va tenir lloc el passat dia 4 d’octubre de 2011.

Tanmateix anualment organitzem el Concert de Nadal a l’església del Monestir de Pedralbes amb la participació d’importants cors i directors musicals de prestigi, a benefici de la Fundació.
Malauradament no tenim suport econòmic de les administracions.

La Fundació Catalana Privada de Llars Residencials està adherida a:

Institut Català del Voluntariat de la Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social.
Agència Municipal de Serveis amb les Associacions de Barcelona.
Secretariat d’Entitats de Sants, Hostalfrancs i la Bordeta.
Coordinadora Catalana de Fundacions.

 

FUNDACIÓ CATALANA PRIVADA DE LLARS RESIDENCIALS
Alts Forns, 69-71, Local 28 – 08038 Barcelona
Telèfon: 620 55 55 69

07.09.2013