Mesures per aprendre a nadar: “Jo també nedo”

Ens fem ressò d’aquesta mesura destinada a aprendre a nedar fent especial incidència en els alumnes d’ Escoles d’Educació Especial.

Mesura de Govern “Jo també nedo”

Promoció de les activitats aquàtiques en els centres d’educació especial de Barcelona, en horari lectiu. (Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport)

ajuntament

PARTICIPACIÓ DELS CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL:
Després de 26 anys de funcionament del programa Aprèn a Nedar / Ja Nedo, es constata que es manté molt baixa la participació dels centres d’educació especial de la ciutat. Tot i valorar com a molt necessària l’activitat i com a molt beneficiosos els efectes que les activitats aquàtiques comporten al seu alumnat, les característiques dels centres d’educació especial no els facilita participar-hi amb els requisits demanats fins ara. Cal, per tant, revisar les necessitats d’aquests centres, tenint en compte les seves demandes, i valorar una possible adequació del programa a la seva realitat.

Per una banda, es constata que la franja d’edat de 6 a 8 anys establerta per poder participar al programa limita molt la participació de l’alumnat dels centres, i més si tenim en compte que l’edat no és l’únic criteri que utilitzen els centres per agrupar els alumnes. Això fa que aquests centres tinguin grups d’alumnes amb edats molt heterogènies que no poden participar com a grup en activitats amb limitació d’edat.

Per una altra banda, les dificultats en l’autonomia dels alumnes i per tant, el suport que necessiten per poder participar en activitats fisicoesportives (transport adaptat, acompanyament, monitors de suport,), fan que aquestes activitats tinguin un cost molt elevat i que s’hagin de programar dins de l’horari lectiu, ja que fora d’aquest horari moltes famílies no podrien assumir-ne el cost, impossibilitant en molts casos la participació dels nois i noies en l’activitat.

Per tot això l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Barcelona Esports i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona, es proposa oferir el programa Jo també Nedo als centres d’educació especial de la ciutat. Aquesta nova proposta té la finalitat d’adequar el programa genèric de promoció de les activitats aquàtiques en horari lectiu a les necessitats d’aquests centres.

nedar-disacapcitat

EL PROGRAMA JO TAMBÉ NEDO:
Tal com es recull en el programa municipal Barcelona Esport Inclou, que té l’objectiu de facilitar la pràctica esportiva a les persones amb discapacitat, “les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona són les protagonistes principals d’aquest eix d’actuació i, per tal d’afavorir la seva inclusió en la pràctica esportiva, es preveu desenvolupar tot un seguit d’accions i de serveis que contribueixin a normalitzar la seva participació, col·laborant amb els centres esportius municipals, amb els centres escolars, amb les entitats organitzadores d’esdeveniments esportius ciutadans o amb la xarxa d’entitats, associacions i clubs del teixit associatiu esportiu”.

En el món de l’Activitat Física i l’Esport quan es parla d’alfabetització motriu es fa referència a l’adquisició d’habilitats i capacitats motores. Entre elles cal destacar les que s’adquireixen també en el medi aquàtic, que en el cas de les persones amb diversitat funcional és especialment beneficiós. Això és així perquè el medi aquàtic proporciona unes condicions de moviment i permet experimentar cognitivament unes sensacions que en d’altres activitats no es donen.

Així doncs, per garantir la igualtat d’oportunitats a l’alumnat dels centres d’educació especial en la familiarització i el domini personal del medi aquàtic, es proposa el programa Jo També Nedo.

[…]

>>Deixem tota la informació en un document adjunt per descarregar (WORD)

Tags: , , ,