JA TENIM AQUÍ LES BASES DEL XXI CONCURS DE PINTURA I DIBUIX

La FUNDACIÓ CATALANA PRIVADA DE LLARS RESIDENCIALS
presenta el XXI Concurs de Dibuix i Pintura
-ANY 2019-

L´ Art i la Creativitat de les Persones
amb Discapacitat Intel·lectual  i Intel·lectual Sensorial

 

[*Ver en castellano aquí]

 

BASES DEL CONCURS:

Objecte del Premi i Candidats

La Fundació Catalana, convoca enguany el XXI CONCURS DE PINTURA I DIBUIX per persones amb Discapacitat Intel·lectual perquè donin a conèixer els seus treballs a la nostra societat.

Poden ser candidats al concurs persones amb Discapacitat Intel·lectual de qualsevol grau de Discapacitat, individualment o en equips de treball.

 

Característiques dels treballs:

– El concurs es basarà amb un tema lliure i podrà ser un dibuix, aquarel·la, oli, llapis, llapis de cera, temperes, etc. o d´altres materials de format DIN A4.

– Els dibuixos que es presentin han de ser originals i inèdits, i no han d´haver obtingut cap premi en altres certàmens o concursos.

S’aceptará  únicament un treball per participant.

 

Dotació del Premi:

7 Premis de tema lliure

3 premis de temes especifics.

> Premi- especial “Dibujante CESC” per Escoles. TEMA LLIURE

> Premi – tema “FLORS

> Premi – tema “LA MEVA MASCOTA

> Premi – tema “EL MEU POBLE

 

Els 10 premis estan donats per la Fundació Catalana Privada de Llars Residencials amb 10 trofeus i 10 equips de pintura TITAN ARTS als guanyadors a més d´una medalla del concurs, per a tots els participants.

 

Edició dels treballs premiats.

S’inclourà una nota on s´expressarà la voluntat de participar al concurs, acceptar les bases i acatar la decisió del jurat. Es farà un llistat dels concursants, numerat amb les dades personals del autor o autors i el títol del treball, que tindrà que coincidir  amb els dels treballs, numerats amb el nom del autor, edat i Centre i un número de telèfon en la part posterior del treball  (cartolina).

La concessió dels Premis implicarà la donació dels treballs a la Fundació Catalana Privada de Llars Residencials, així com els drets d´autor, i es reserva el dret de publicació, d´esmentar-ne l´autoria i el nom de l´associació a la qual pertanyen.

Presentació dels treballs:

– Els treballs dels concursants hauran de ser fets dintre de les següents normes :

 

Format:

Els treballs tindran unes dimensions de una fulla DIN A4  que s’enganxarà amb pega en una cartolina blanca que sobresortirà 3 cm per banda.

 

Termini i lloc de lliurament:

El termini per al lliurament dels treballs serà el dia 14 d’octubre de 2019.

Els dibuixos del Concurs de Pintura i Dibuix es tenen que enviar per Correus o Missatger a:
Hotel d’Entitats de Gràcia – Fundació Catalana Privada de Llars Residencials , C/ Providencia,42 08024-Barcelona.

També es poden entregar personalment a Centre Cívic Magoria, Fundació Catalana Privada de Llars Residencials c/ Avgda de les Corts Catalanes, no 247-C.P.08014 de Barcelona (Dimarts).

 

El Jurat:

– El Jurat designat per la Fundació Catalana estarà constituït per a persones del món artístic i cultural.

La decisió del Jurat es prendrà per majoria de vots i serà inapel·lable. El premi no podrà ser declarat  desert a criteri del jurat. La resolució del jurat es donarà a conèixer en el mes d’octubre de 2019 en la nostra Web: www.fundaciollarsresidencials.org

Devolució dels treballs:

– Els autors dels treballs no premiats podran reclamar-los en un termini de tres mesos  de la data de concessió dels premis. Els treballs i els premis, i medalles, podran ser recollits a l’adreça de lliurament, Centre Civic Magoria (dimarts), personalment o en nom de l’Entitat.

 

SERVEI d´INFORMACIÓ de la Fundació Llars Residencials pro persones amb discapacitat Intel-lectual:

Tel 620 5555 69
www.fundaciollarsresidencials.org / fundaciodelesarts.org
e-mail: fundaciollarsresidencials@gmail.com

Entrega de premis en una de les pasades edicions

Tags: