Bases del Concurs Llarts! (en català)

FUNDACIÓ CATALANA PRIVADA DE LLARTS RESIDENCIALS

XVI CONCURS DE PINTURA I DIBUIX

ANY 2014

L´ Art i la Creativitat de les Persones

amb Discapacitat Intel•lectual i Intel-lectual Sensorial

XVI llars

BASES:

Objecte del Premi i Candidats

La Fundació Catalana, convoca enguany el XVI concurs de pintura per persones amb Discapacitat Intel•lectual perquè donin a conèixer els seus treballs a la nostra societat. Poden ser candidats al concurs persones amb Discapacitat Intel•lectual de qualsevol grau de Discapacitat, individualment o en equips de treball.

Característiques dels treballs

El concurs es basarà amb un tema lliure i podrà ser un dibuix, aquarel•la, oli , llapis, llapis de cera, temperes, etc. o d´altres materials de format DIN A4.

Els dibuixos que es presentin han de ser originals i inèdits, i no han d´haver obtingut cap premi en altres certàmens o concursos. S’aceptará únicament un treball per participant.

Dotació del Premi

7 Premis de tema lliure

3 premis de temes especifics

· Premi- especial “Dibujante CESC” per Escoles.
· Tema lliure Premi- tema ” El pato DONALD”
· Premi- tema “Coches de carreres de fórmula-1”

Els 10 premis estan donats per la Fundació Catalana Privada de Llars Residencials amb 10 trofeus i 10 equips de pintura TITAN ARTS als guanyadors a més d´ una medalla del concurs, per a tots els participants.

Edició dels treballs premiats

S’inclourà una nota on s´expressarà la voluntat de participar al concurs, acceptar les bases i acatar la decisió del jurat.Es farà un llistat dels concursants, numerat amb les dades personals del autor o autors i el títol del treball, que tindrà que coincidir amb els dels treballs, numerats amb el nom del autor, edat i Centre i un número de telèfon en la part posterior del treball (cartolina).

La concessió dels Premis implicarà la donació dels treballs a la Fundació Catalana Privada de Llars Residencials, així com els drets d´autor, i es reserva el dret de publicació, d´esmentar-ne l´autoria i el nom de l´associació a la qual pertanyen.

Presentació dels treballs

Els treballs dels concursants hauran de ser fets dintre de les següents normes:

Format:

Els treballs tindran unes dimensions de una fulla DIN A4 que s’enganxarà amb pega en una cartolina blanca que sobresortirà 3 cm per banda.

Termini i lloc de lliurament:

El termini per al lliurament dels treballs serà el dia 9 d’octubre de 2014

Els dibuixos del XVIConcurs de Pintura i Dibuix es tenen que enviar per Correus o Missatger a: Hotel d’Entitats de Gràcia – Fundació Catalana Privada de Llars Residencials ,-C/ Providencia,42 –C.P. 08024-Barcelona.

Es poden entregar personalment a Centre Cívic Magoria-, Fundació Catalana Privada de Llars Residencials c/ Avgda. de les Corts Catalanes, no 247 – C.P.08014 de Barcelona (Dimarts).

El Jurat

El Jurat designat per la Fundació Catalana estarà constituït per a persones del mon artístic i cultural.

La decisió del Jurat es prendrà per majoria de vots i serà inapel•lable. El premi no podrà ser declarat desert a criteri del jurat. La resolució del jurat es donarà a conèixer en el mes d’octubre de 2014en la nostra Web: www. fundaciollarsresidencials.org.

Devolució dels treballs. Els autors dels treballs no premiats podran reclamar-los en un termini de tres mesos de la data de concessió dels premis. Els treballs i els premis, i medalles, podran ser recollits a l’adreça de lliurament, Centre Civic Magoria (dimarts), personalment o en nom de l’Entitat.

SERVEI d´INFORMACIÖ de la Fundació Llars Residencials pro persones amb discapacitat Intel-lectual:

Tel 620 5555 69

www.fundaciollarsresidencials.org

e-mail :fundaciollarsresidencials@gmail.com

Barcelona 2 d´abril 2014

Autor

Tags: , , , , , , , ,